Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Avfallsabonnemang

Vem du än är och hur du än bor uppkommer alltid någon typ av avfall. För dig som bor i Umeå kommun är det viktigt att veta att när du sorterar ut ditt matavfall så sparar du pengar - och miljön!

Bor du i Umeå? Då finns det pengar att spara genom att sortera ut ditt matavfall.

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i din kommuns egen renhållningsordning som kommunfullmäktige fastställer. Det är också kommunfullmäktige som beslutar om renhållningstaxan. Vill du läsa mer om priserna kring de olika abonnemangen klickar du dig vidare till våra avfallstaxor.

Avfallstaxa Umeå
Avfallstaxa Vindeln

Våra avfallsabonnemang

Från 1 mars 2020 kommer det vara samma typ av avfallsabonnemang för både Umeå och Vindelns kommuner.

 • Matavfall och restavfall (grönt + brunt kärl)
  Du betalar en årsavgift för kärlen, påshållare och särskilda papperspåsar för matavfall. Viktavgift tillkommer för det gröna kärlet.
 • Hemkompost och restavfall(grönt kärl + egen kompost)
  Du bekostar själv en skadedjurssäker, isolerad kompost och eventuell övrig utrustning. Genom att välja hemkompost, minskar du avfallsmängden i det gröna kärlet och får en lägre totalkostnad.

Fram till 1 mars 2020 finns följande abonnemang. Den 1 mars kommer samtliga kunder som idag enbart har restavfall att uppgraderas till matavfall + restavfall.

Här nedan finner du vilka typer av avfallsabonnemang som vi idag kan erbjuda för villor i Umeå och Vindelns kommuner.

 1. Matavfall och brännbart avfall (grönt + brunt kärl)
  Du betalar en årsavgift för kärlen, påshållare och särskilda papperspåsar för matavfall. Viktavgift tillkommer för det gröna kärlet.
 2. Hemkompost (grönt kärl + egen kompost)
  Du bekostar själv en skadedjurssäker, isolerad kompost och eventuell övrig utrustning. Genom att välja hemkompost, minskar du avfallsmängden i det gröna kärlet och får en lägre totalkostnad.
 3. Blandat avfall (grönt kärl)
  Utöver abonnemanget för kärlet och viktavgiften, betalar du en årlig miljöavgift. Genom att välja att sortera ut matavfallet kan du sänka din totala kostnad.

Brunt kärl är 140 liter. Grönt kärl har storleksvalen 190 och 370 liter

 1. Blandat avfall (grönt kärl)
  Hämtningav ditt avfall sker var fjortonde dag. Sopbilen väger kärlet och det är bara det lämnade avfallet som registreras.

Grönt kärl har storleksvalen 190 och 370 liter.

Tjänster och abonnemang