20-09-28 Driftstörningar webbplats

2020-09-28 08.24 Vi har en driftstörning på vår webbplats. Vi arbetar på att lösa dessa problem så fort som möjligt

Läs mer
Minimera meddelandet

Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Avfallsabonnemang

Vem du än är och hur du än bor uppkommer alltid någon typ av avfall. När du sorterar ut ditt matavfall så sparar du pengar - och miljön!

Matavfallet i den bruna tunnan har lägre viktavgift än restavfallet i den gröna.

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i din kommuns egen renhållningsordning som kommunfullmäktige fastställer. Det är också kommunfullmäktige som beslutar om renhållningstaxan. Vill du läsa mer om priserna kring de olika abonnemangen klickar du dig vidare till våra avfallstaxor.

Avfallstaxa Umeå
Avfallstaxa Vindeln

Våra avfallsabonnemang

Från 1 mars 2020 kommer det att vara samma typ av avfallsabonnemang för både Umeå och Vindelns kommuner. Eftersom alla ska sortera ut matavfall från 1 mars 2020 kommer de kunder som tidigare enbart haft restavfall att uppgraderas till matavfall och restavfall.

  • Matavfall och restavfall (grönt + brunt kärl)
    Du betalar en årsavgift för kärlen, påshållare och särskilda papperspåsar för matavfall. Viktavgift tillkommer för restavfall och matavfall.
  • Hemkompost och restavfall (grönt kärl + egen kompost)
    Du bekostar själv en skadedjurssäker, isolerad kompost och eventuell övrig utrustning. Genom att välja hemkompost, minskar du avfallsmängden i det gröna kärlet och får en lägre totalkostnad.

Brunt kärl är 140 liter. Grönt kärl har storleksvalen 190 och 370 liter