Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Dricksvatten

Friskt, gott dricksvatten direkt ur kranen är något vi ofta tar för givet. Har du funderat på varifrån vattnet kommer?

Av allt vatten på jorden är drygt 97 procent saltvatten. Resterande 3 procent är sötvatten, men av dessa är endast 0,3 procent drickbart.

När vi som bor utmed Vindelälven vrider på kranen, strömmar ett hälsosamt dricksvatten ned i glaset, ett vatten som renats och filtrerats helt på naturlig väg på sin resa genom Vindelälvsåsen. Vi pumpar upp drygt 30 000 kubikmeter vatten varje dag.

Friskt vatten direkt

Vattnet kontrolleras regelbundet, men är så fint att det nästan inte behöver behandlas alls. Först luftas det bara för att ta bort en del av järnet och sedan rinner vattnet genom kalkfilter för att höja pH-värdet så att inte vattenledningarna ska rosta sönder.

Lokalproducerat ur kran

I Sverige har de flesta kommuner ett fint dricksvatten. Samtidigt blir det allt vanligare att köpa vatten på flaska eller burk – trots att kranvatten kostar ungefär 250 gånger mindre än samma mängd flaskvatten. Med kranvatten slipper du också långa transporter och avfall.

Värna vattnet

Av allt vatten på jorden är drygt 97 procent saltvatten. Resterande 3 procent är sötvatten, men av dessa är endast 0,3 procent drickbart. En liten del av sötvattnet finns i atmosfären, annat är bundet i permafrost och en allt större del är förorenat av människan. Att vi måste vara rädda om vårt dricksvatten borde därför stå högst upp på allas agenda.