Vakin logo
Vison VA – Mötesplatsen för VA- och avfallsfrågor

Skylift

Denna utbildning måste alla som arbetar med olika typer av liftar ha.

Kursmål

Efter kursen ska du

  • kunna förstå vilka risker som är förknippande med arbete med liftar.
  • känna till de lagar och regler som styr arbetet med liftar.
  • känna till liftens uppbyggnad.
  • själv kunna hantera en lift.

Målgrupp

Alla som arbetar med liftar.

Förkunskaper

Inga.

Kursledare

Fredrik Sörvåg, Vakin