Vakin logo
Vison VA

Miljöskada

Bild

Anläggningsarbeten såsom grävning, byggande osv ger upphov till skador och störningar av olika slag för omgivningen. Många gånger kan kunskap om reglerna ge en möjlighet att undvika, eller minska, konsekvenserna, men framför allt är det viktigt att känna till reglerna när det kommer krav från grannar och andra. Kursen ger kunskap om de regler som gäller.

Kursmål

Efter kursen ska du ha kunskap om de skadeståndsregler som gäller för den här typen av skador och störningar samt ha fått tips om förberedelser och hantering under tiden.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som arbetar med genomförande av projekt som kan medföra skada och störningar på omgivningen såsom grävning av ledningar, ombyggnation av väg, husbyggen osv.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper, men en viss kännedom om verksamheten och de problemställningar som kan uppstå är en fördel.

Kursbeskrivning

Anläggningsarbeten såsom grävning, byggande osv ger upphov till skador och störningar av olika slag för omgivningen. Många gånger kan kunskap om reglerna ge en möjlighet att undvika, eller minska, konsekvenserna, men framför allt är det viktigt att känna till reglerna när det kommer krav från grannar och andra. Kursen ger kunskap om de regler som gäller.

Innehåll:

  • Allmän genomgång av skadeståndsregler
  • Olika typer av skada och störningar
  • Vem som är ansvarig och vem som har rätt till ersättning
  • Lagregler, praxis och principer för när ersättningsskyldighet föreligger
  • Ersättningsprinciper