Vakin logo
Vison VA – Mötesplatsen för VA- och avfallsfrågor

Arbete på väg, nivå 1 och 2

Bild

Arbete på väg (APV)
Steg 1.1, 1.2, 1.3 & 2.1 möter även de krav kommuner har i utbildning som tidigare
kallades Arbete på väg 1 och 2.

Arbete på väg 1.1 allmän Grundkompetens

Arbete på väg 1.2 även ha Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon

Arbete på väg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete

 

Kursmål

Efter kursen skall du känna till dom risker som kan vara i samband med arbete på eller nära väg. Utbildningen är till för att du skall kunna hjälpa till att påtala samt kunna bidra med att förebygga fel och brister i din arbetsmiljö.

Målgrupp

Alla som utför arbeten på eller nära statliga vägar eller där arbetet är upphandlad av Trafikverket. Många kommuner följer samma regler för dom kommunalavägarna.

Förkunskaper

Inga

Kursinnehåll

Utbildningen skall ge en förståelse för Trafikverkets säkerhetskrav, hur en säker vägarbetsplats utformas, vägarbetsområdets zoner och vilka vägmärken och skyddsanordningar som kan användas. Utbildningen ger en grundläggande förståelse för vilka regler och lagar som styr samt vem som ansvar för vad. Den betonar även det egna ansvaret samt vikten att förstå de säkerhetsreglerna som finns på den aktuella arbetsplatsen. Dokumentation - utbildningsbevis
Efter godkänt teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis till deltagaren.
Certifikatets giltighetstid: 4 år.