Vakin logo
Vison VA
  • Start
  • Dricksvattenhygien

Dricksvattenhygien

Bild

Under denna utbildning ges du möjlighet att lära dig mer om hur praktiskt hygienarbete kan bedrivas, samtidigt som det ges stort utrymme för diskussioner kring egna erfarenheter.

Kursmål

Efter kursen har du en plattform - ett "hygienkörkort" för att arbeta med produktion och distribution av dricksvatten.

Målgrupp

Du som arbetar inom kommunala VA-sektorn (drift, teknik, laboratorium, utredning, projektering, ledningsgrupp, kontrollmyndighet).

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

Det finns många frågor som berör hygien i samband med dricksvattenproduktion och dricksvattendistribution. Under denna utbildning ges du möjlighet att lära dig mer om hur praktiskt hygienarbete kan bedrivas, samtidigt som det ges stort utrymme för diskussioner kring egna erfarenheter.

Innehåll:

  • Vilka mikrobiologiska och kemiska hälsorisker finns för dricksvatten?
  • Hur bör rutiner för allmän och personlig hygien vara utformade?
  • Hur vet man att dricksvattnet är ”OK” efter en ledningsreparation?
  • Hur ser hygienarbetet ut vid ett vattenverk?