Vakin logo
Vison VA

BAS P/U

Bild

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär.

Tider:

Del 1 2020-10-22 kl 13-17

Del 2 2020-11-19 kl 13-17

Del 3 2020-12-10 kl 13-17

Kursbeskrivning

Utbildningen fokuserar på att ge dig kunskap om de grundläggande arbetsmiljölagarna med inriktning på byggande.

Kursinnehållet i en Bas-P / U utbildning består bland annat av arbetsmiljö och statistik, grunder i systematiskt arbetsmiljöarbete, riskhantering, arbetsmiljöplan och mycket mer. Genom att gå denna utbildning får du de rätta kunskaperna för att kunna verka som en byggarbetsmiljösamordnare.

Innehåll:

  • Grundläggande arbetsmiljökunskap
  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande
  • Arbetsmiljöansvar och straffansvar
  • Arbetsgivar- och arbetstagaransvar
  • Byggherre- och projekteringsansvar
  • Stor vikt kommer att läggas på upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan
  • Kursen avslutas med ett kunskapsprov
  • Efter kursen mejlas elektroniska dokument ut till dig, mallar som du kan använda i ditt arbete som BAS-P och BAS-U. 

Kursmål

Kursen ger dig kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.

Målgrupp

Denna kurs är till för byggherrar, byggledare, platschefer, arbetschefer, projektörer, projektledare, arbetsledare, konsulter, kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljösamordnare med flera.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.