Vakin logo
Vison VA
  • Start
  • BAM - Bättre arbetsmiljö

BAM - Bättre arbetsmiljö

Bild

Att arbeta med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att samarbeta/samverka, tolka och bedöma situationer, ställa rätt frågor och att kunna söka information. Alla dessa färdigheter kommer vi att öva under BAM-utbildningen genom grupparbeten kring fall som belyser arbetsmiljöfrågor/-situationer från olika perspektiv.

Tider:

Del 1: 2020-10-06 kl 13.00-17.00

Del 2: 2020-11-10 kl 13.00-17.00

Del 3 2020-12-01 kl 13.00-17.00

Del 4 2021-01-12 kl 13.00-17.00

Kursbeskrivning

Utbildningen fokuserar på att lära dig en praktisk arbetsmetod som ligger till grund för det praktiska arbetet på den egna arbetsplatsen. Den är uppdelad i 4 delar där deltagarna får hemuppgifter att redovisa vid nästa delmoment.

Att arbeta med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att samarbeta/samverka, tolka och bedöma situationer, ställa rätt frågor och att kunna söka information. Alla dessa färdigheter kommer vi att öva under BAM-utbildningen genom grupparbeten kring fall som belyser arbetsmiljöfrågor/-situationer från olika perspektiv.

Innehåll:

  • Arbetsmiljölagstiftningens grunder
  • Viktiga grundbultar
  • Ansvar & roller
  • Värdet av att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor
  • Fördjupning i viktiga sakfrågor i VA-och Avfallsbranschen genom de olika fallen.

Detta innebär att BAM ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljöfrågorna som både passar dig som behöver lära dig arbetsmiljö från grunden och dig som har behov av att färska upp dina kunskaper och vill diskutera & utbyta erfarenheter kring arbetsmiljöfrågor med andra intresserade.

Kursmål

Efter utbildningen ska du kunna samarbeta/samverka kring arbetsmiljöfrågor, identifiera risker, tolka och bedöma situationer, ställa rätt frågor samt kunna söka information och använda dina kunskaper i vardagen.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud och du som i din roll behöver kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.