Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Reservvattentäkt Vännäs

Sedan början av 2000-talet har dåvarande Umeva och sedermera Vakin arbetat med att hitta en reservvattentäkt för Umeå tätort. Undersökningarna har skett både i Umeås närhet och längre ifrån. Senast i Vindelns Kommun i området kring Rödånäs. Ännu har vi inte hittat ett ställe som passar de behov som finns.

I de undersökningar som pågår just nu, utanför Vännäs, gör vi tillsammans med Vännäs kommun. En första utredning är färdig där Ramboll har gjort en detaljerad kartläggning av åsen. Denna utredning har vi gjort för att vi ska få en uppfattning om åsens geometri, vattenkvalitet, bedömning av materialet i åsen och vilka flöden som finns. Resultaten av denna första undersökning är att det finns förutsättningar för en reservvattentäkt i området.

I den fas som nu har inletts kommer provpumpningar att utföras på ett antal ställen efter åsen, dels för att undersöka dess kapacitet dels för att undersöka hur grundvattennivåer i området påverkas. Längs åsen har ett antal observationsrör etablerats för att kunna mäta variationer i grundvattennivå och på så sätt få en uppfattning av den naturliga grundvattenbildningen som sker i området.

Provpumpning kommer att ske på några platser längs åsen, och markägare är vidtalade innan arbetet påbörjas. Längs åsens sträckning finns ett flertal mätpunkter för grundvattennivåer som vi kommer att ha mätning vid. För att få snabba och tydliga indikationer på hur grundvattennivåer förändras i samband med provpumpningar.

Samtliga markägare som direkt berörs av undersökningarna är vidtalade och hålls löpande informerade om hur underökningarna framskrider.