Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

ÅVC Plus på Hörnefors återvinningscentral

Vi planerar för att privatpersoner som bor i Hörnefors ska få tillgång till återvinningscentralen för självservice utanför bemannade öppettider.

Efter en kort utbildning kan du sortera ditt grovavfall på egen hand. Tack för att du återvinner!

Vi planerar för att genomföra utbildningar och starta ÅVC Plus i Hörnefors.

Vi hade tänkt påbörja självservice hösten 2020. Under sommaren har vår anmälan om ändring av verksamheten med införande av självservice överklagats till Länsstyrelsen. Vi har därför pausat utbildning och införande av självservice och avvaktar Länsstyrelsens beslut innan vi går vidare.

Så här får du ÅVC Plus

För att få ÅVC Plus måste du gå en utbildning, som tar ungefär en timme. Den genomförs på återvinningscentralen. Utbildningen ger dig behörighet till ÅVC Plus, du kan då använda ditt körkort som nyckel till grinden söndag till torsdag kl 09-20.

Du kommer att kunna anmäla dig till utbildningarna på en länk på denna sida. När du anmäler dig hamnar du i en kö. När det blir din tur får du kallelse till utbildning via sms.

ÅVC Plus finns just nu enbart på Hörnefors återvinningscentral.

 • Endast privatpersoner som bor eller har fritidshus i Hörnefors med omnejd får använda ÅVC Plus. Företag får inte använda tjänsten, även om de utför uppdrag åt privatpersoner.
 • ÅVC Plus är personligt och kopplat till ditt körkort. Tjänsten är giltig i fem år från det att du har genomgått utbildning. Vi uppdaterar årligen - om du flyttar från kommunen så kommer du automatiskt att plockas bort ur systemet.
 • Det telefonnummer som du lämnat vid registreringen till självservice ÅVC kan även användas för att informera dig (via sms) om driftstörningar eller annan information som rör självservice ÅVC. Kom därför ihåg att ändra dina uppgifter om du byter nummer.
 • Du får inte ta med avfall eller material som någon annan lämnat från området.
 • Farligt avfall som olja och andra kemikalier får du endast lämna under bemannade öppettider.
 • Om du är har avfall som du inte vet hur du ska sortera - kontakta oss eller besök oss under de bemannade tiderna så hjälper vi dig.
 • Området är kameraövervakat. Bryter du mot säkerhetsregler eller lämnar avfall på felaktigt sätt kommer vi att kontakta dig. Du riskerar då att tappa din behörighet till ÅVC Plus.

Vid olycka eller brand, ring 112.

 • Brandsläckare och första förband finns på platsen.
 • Tack för att du städar efter ditt besök! Sopborstar finns på rampen.
 • Vid in- och utpassering, vänta tills grindarna stängts innan du kör vidare, för att förhindra att någon annan kommer in på din inloggning.
 • Klättra aldrig ner i en container! Ring oss om du råkat lägga något fel.
 • Vintertid kan det vara halt på rampen, var försiktig så att du inte halkar. Om det är väldigt dåligt väder kan vi behöva stänga ÅVC Plus, då informerar vi om det som en driftstörning på vakin.se

Efter att du genomfört utbildningen får du tillgång till ÅVC Plus. Du kan då öppna grindarna med ditt körkort som nyckel, söndag till torsdag kl 09-20.

Vid riktigt dåligt väder eller tekniska problem kan ÅVC Plus behöva stänga tillfälligt. Då lägger vi in en driftstörning på vakin.se.

Inpassage

Inpassage sker genom att ditt körkort läses av i kortläsaren som är placerad till vänster om infartsgrinden. Håll ditt körkort ca 15 cm under kortläsaren. Ett rött ljuskors markerar var du ska placera QR- eller streckkoden på ditt körkort.

Grinden stängs automatiskt efter dig och eftersom grinden är försedd med både fotoceller och magnetslinga så kommer den inte att stängas så länge det står en person eller ett fordon i grindöppningen. Vänta efter grinden och se till att den stängs bakom dig. Detta för att undvika att obehöriga tar sig in på området.

Utpassage

När du är klar på återvinningscentralen öppnar du grinden med den gröna knappen som sitter till vänster. Vänligen kontrollera att grinden stängs ordentligt innan du åker från platsen. Detta för att undvika att obehöriga tar sig in på området.

Om den stora grinden inte öppnas finns en gånggrind på sidan som kan öppnas inifrån.

 • Försortera avfallet hemma för ett ännu smidigare besök. Karta hittar du här.PDF
 • Är saken du tänkt slänga hel? Sälj den eller lämna den till återbruk så får den en ny chans.
 • Ta hjälp av vår sorteringsguide för att sortera rätt.

Tack för att du återvinner!

Det bästa för miljön är att minimera inköp och att ge produkter längre liv genom att dela, låna, laga eller återbruka dem. Vakins återvinningscentraler samarbetar med organisationer som säljer eller lånar ut det du skänker till återbruk. Det som blir över, som du sorterar på återvinningscentralen, kan också användas som resurser.

 • Farligt avfall tas omhand på ett säkert sätt så att det inte skadar miljön.
 • Metall återvinns och blir råvara till nya produkter.
 • Förpackningar blir material till nya förpackningar eller produkter.
 • Trädgårdsavfall blir jord eller bränns till energi och värme
 • Material som inte kan återvinnas bränns och blir till energi och värme eller används som konstruktions- och täckmaterial.

Ju bättre du sorterar desto mer användbart blir avfallet.

Tack för att du återvinner!

Tjänster och abonnemang