Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

VVS-ritningar för villa

Vakin begär alltid in VVS-ritningar för den nya fastigheten, både planritningar över VVS-installationen och VA-situationsplan. Vakin har nämligen ett leveransansvar som sträcker sig förbi förbindelsepunkten in till fastigheten.

Ritningarna som du skickar in måste visa ledningsdragningarna, med förtydliganden enligt nedan för respektive nyttighet som huset/fastigheten ansluts till. Besiktning av utförandet enligt PBL-kraven utförs dock inte av oss. Det är istället fastighetsägaren/byggherren tillsammans med en kontrollansvarig som ska besikta så att installationen är riktig.

Redovisning av vatten

Vattnets kopplingar till värmesystemet/kylsystemet och varmvattenberedningen i fastigheten måste framgå av ritningen. Fabrikanternas flödesbilder/principbilder accepteras som redovisning av installationen och kan skrivas direkt i en beteckningslista på ritningen. Vattenmätarens placering ska framgå av ritning och vara lättillgänglig för översyn och utbyte.

Redovisning av spillvatten (från wc, tvätt och disk)

Ritningarna ska visa rensningsmöjligheterna (spolbrunnar) och hur spillvattennätet ska luftas. Det ska vara en luftningsledning ut genom tak. Ingen koppling av regnvatten till spillvattennätet får förekomma. Dräneringsvatten från nybyggnationer får inte heller ledas till spillvattennätet.

Redovisning av dagvatten (regnvatten):

Ritningarna ska visa vad det är som belastar vårt system (som stuprör, gårdsbrunnar och dränering). Dagvattensystemet ska ha en brunn med sandfång och vattenlås innan den ansluts till vår ledning vid förbindelsepunkt.

Ladda ned servisanmälanPDF

Tjänster och abonnemang