20-09-28 Driftstörningar webbplats

2020-09-28 08.24 Vi har en driftstörning på vår webbplats. Vi arbetar på att lösa dessa problem så fort som möjligt

Läs mer
Minimera meddelandet

Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Vattenskyddsområden

Rent vatten i naturen är nödvändigt för att vi ska få ett hälsosamt dricksvatten i våra kranar. Vattenskyddsområden finns därför till för att skydda våra viktiga vattentillgångar från föroreningar i många generationer framåt.

Om du ska utföra ett arbete inom något av kommunens vattenskyddsområden, är det viktigt att du tar del av de försiktighetsmått vi rekommenderar.

För dig som bor inom vattenskyddsområde eller planerar att göra en åtgärd inom området gäller särskilda regler, så kallade vattenskyddsföreskrifter. Det kan exempelvis handla om att du måste söka tillstånd hos kommunen för att borra efter bergvärme, utföra schaktningsarbeten eller anlägga en avloppsanläggning.

Om du ska utföra ett arbete inom något av vattenskyddsområdena i Umeå eller Vindelns kommuner är det viktigt att du kontaktar miljökontoret i respektive kommun i god tid innan du påbörjar arbetet.

Vindelälvsåsens vattenskyddsområde

Vindelälvsåsen är en av landets största grundvattenresurser och det är mycket viktigt att vattnet skyddas från föroreningar.

  • Kommunfullmäktige fastställde vattenskyddsområdet 29 februari 2016 och föreskrifterna började gälla omedelbart.
  • Vattenskyddsområdet är indelat i tre skyddszoner: primär, sekundär och tertiär skyddszon.
  • I dessa zoner regleras bland annat hantering av kemiska produkter, transporter av farligt gods, upplag av olika slag, täktverksamhet, jordbruk, skogsbruk, avlopp, avfall och borrning.

Vindelälvsåsens vatten

Vindelälvsåsen är en grusås från istiden och sträcker sig från Umeå via Piparböle, Haddingen och Tavelsjö och vidare längs Vindelälven till Ammarnäs.

  • Vindelälvsåsen är klassad som en av Sveriges främsta grundvattentillgångar.
  • Grundvattenbildningen sker via en naturlig infiltration av vatten, vilket gör behovet av skyddsföreskrifter stort.

Läs mer om skyddszoner och föreskrifter i vår informationsbroschyrPDF.