20-09-28 Driftstörningar webbplats

2020-09-28 08.24 Vi har en driftstörning på vår webbplats. Vi arbetar på att lösa dessa problem så fort som möjligt

Läs mer
Minimera meddelandet

Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Ansluta kommunalt vatten och avlopp

Vill du ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp? Då finns det flera saker du behöver göra.

  1. Beställ en nybyggnadskarta hos Umeå kommun (bygglov). Om fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för vatten/spillvatten/dagvatten kommer Vakin att ta fram lämplig plats för förbindelsepunkt.
  2. För att ansluta dig till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet ska du sedan fylla i och skicka in en servisanmälanPDF.
  3. Bifoga alltid en VA-situationsplan och VVS-ritningar som visar samtliga byggnader och våningsplan (läs mer om dessa nedan).
  4. När samtliga handlingar inkommit till Vakin och förbindelsepunkt finns upprättad, skickar vi den godkända servisanmälan till er. Godkännandet ger er grönt ljus att ansluta era ledningar till våra vid förbindelsepunkten.
  5. Innan servisanmälan är godkänd får ni inte påbörja några arbeten som involverar anläggningsbolagets ledningar.
  6. När ledningarna är på plats i marken och vakin förmedlat förbindelsepunktens läge inträder avgiftsskyldigheten för fastighetsägaren.

Anläggningsavgift

Fakturan från Vakin kommer normalt en till två månader efter att godkänd servisanmälan skickats ut. Beloppet kan variera beroende på hur stor fastigheten är och vad du ansluter till. Det tillkommer också en schablonmässig avgift för 10 kubikmeter byggvatten per villa/lägenhet (vattnet som används innan vattenmätaren kommit på plats).

Läs mer om anläggningsavgiften här:

Här kan du läsa mer om vad de olika dokumenten ska innehålla:

VA-situationsplanen ska visa ledningsdragningen i tomtmark från förbindelsepunkt till samtliga hus. Den ska redovisa stuprör; om de är utkastare, kopplade till det kommunala dagvattennätet eller leds till en stenkista. Stuprör och dräneringsledningar som ansluts till anläggningsbolagets dagvattennät, ska vara kopplade via en dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång innan de ansluts till förbindelsepunkt.

VVS-ritningen ska visa den invändiga ledningsdragningen på samtliga våningsplan och byggnader. Vattenmätarens placering ska tydligt framgå av ritningen. Vattnets koppling till värmesystemet samt varmvattenberedning ska redovisas.

Läs mer om VVS-ritning för villa

Läs mer om VVS-ritning för kommersiella fastigheter