Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Överföringsledning till Täfteå

Under 2018 - 2019 kommer Vakin att gräva en ny överföringsledning för avlopps- och dricksvatten till Täfteå. Syftet är att innan utgången av 2021 har lagt ned rivit det nuvarande avloppsreningsverket i Täfteå.

Syfte med projektet

Idag finns ett befintligt verksamhetsområde för vatten och avlopp i Täfteå. Området förses med en vattenledning från norr, Avloppsreningsverket är placerat i närheten av Täftefjärden. Verket är byggt på 70-talet och är i behov av en renovering och uppdatering. Fjärden är en havsvik med övergödningsproblem. Fjärden har ett stort rekreationsvärde för boende och sommargäster. Utredningar har visat att det är dyrare att göra en överföringsledning än att bygga nytt avloppsreningsverk. Men de effekter som uppstår både genom att lägga ned en ny dricksvattenledning och miljövinster överväger fördelarna med att göra överföringsledningar och avveckla Täfteå avloppsreningsverk.

Tidplan

Tidplanen var att detta projekt med överföringsledningar skulle genomföras fram till september 2019. Men efter branden av Täfteå avloppsreningsverk är förhoppningarna att vi kan vara färdig med överföringsledningarna tidigare.


Om ni har synpunkter på projektet kan ni lämna dessa här eller kontakta vår kundservice på 090-16 19 00. Ni kan alltid välja att vara anonyma.


Jag önskar återkoppling *


Om du inte anger kontaktuppgifter kan ni inte återkomma till dig i ärendet