Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Sortera matavfall

Ditt matavfall är en resurs som blir till biogas. Klimatsmart eller hur? I början av 2020 fick alla hushåll i Umeå och Vindelns kommuner den bruna tunnan för matavfall. Matavfallet sorteras i den bruna tunnan och restavfallet i den gröna.

Nu samlar vi in matavfallet hos alla hushåll i Umeå och Vindelns kommuner.

Bakgrund

Regeringen har beslutat att alla kommuner ska erbjuda matavfallsinsamling innan utgången av 2021. Det har varit frivillig sortering i Umeå kommun sedan 2007. Från och med våren 2020 ska alla hushåll i Umeå och Vindelns kommuner, även fritidshus, sortera ut sitt matavfall.

Matavfallet hämtas med samma sopbil samtidigt som restavfallet, men läggs i ett särskilt fack. Transporten går sedan till Dåva i Umeå där matavfallet lastas om och körs till Skellefteå för att rötas till biogas. Biogasen driver bussar, sopbilar och andra fordon i Skellefteå. I retur tas Skellefteåbornas restavfall till Umeå Energis kraftvärmeverk för energiutvinning.

Fritidshusen har fått bruna tunnan under våren 2020

Under april ställde vi ut de bruna tunnorna för fritidshus. Hämtningsperioden är mellan 15 maj och 15 oktober.

Matavfallspåsar och påshållare finns att hämta på återvinningscentralerna. I Hörnefors kan du hämta påsar vid biblioteket (skolan), i ett skåp.

Det finns även serviceställen som tillhandahåller påsar, länk.

Hemkompost och brun tunna - vad gäller?

Du kan kompostera på din fastighet för att få jord. Det kan du göra istället för eller som komplement till den bruna tunnan. Du måste då anmäla kompostering av hushållsavfall till miljökontoret i din kommun. Din kommun kan ta ut en avgift för att hantera din anmälan.

Om du har hemkompost idag som är anmäld till miljökontoret och Vakin sedan tidigare, så kommer du inte få en brun tunna.

Avfallstaxa

Avfallstaxa, Umeå kommun

Avfallstaxa, Vindelns kommun