Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Nu kommer bruna tunnan!

Ditt matavfall är en resurs som blir till biogas. Klimatsmart eller hur? I början av 2020 får alla hushåll i Umeå och Vindelns kommuner den bruna tunnan för matavfall. Matavfallet sorteras i den bruna tunnan och restavfallet i den gröna.

Nu blir det matavfallsinsamling hos alla hushåll i Umeå och Vindelns kommuner.

Bakgrund

Regeringen har beslutat att alla kommuner ska erbjuda matavfallsinsamling innan utgången av 2021. Vi har haft frivillig sortering i Umeå kommun sedan 2007 och idag är det totalt 86 % av alla hushåll i Umeå kommun som redan har tillgång till att sortera ut sitt matavfall. Därför är vi väl förberedda för matavfallsinsamling hos alla hushåll i Umeå och Vindelns kommuner våren 2020 då detta införs. Det innebär att cirka 9 000 fler hushåll och cirka 4 000 fritidshus kommer att börja sortera ut sitt matavfall. Under slutet av 2019 och början av 2020 kommer den bruna tunnan att levereras till hushållen.

Matavfallet hämtas med samma sopbil samtidigt som restavfallet, men läggs i ett särskilt fack. Transporten går sedan till Dåva i Umeå där matavfallet lastas om och körs till Skellefteå för att rötas till biogas. Biogasen driver bussar, sopbilar och andra fordon i Skellefteå. I retur tas Skellefteåbornas restavfall till Umeå Energis kraftvärmeverk för energiutvinning.

När kommer tunnan?

Under vecka 50, 9 - 13 december 2019 ställs de första bruna tunnorna ut i Vindelns kommun. Sedan fortsätter arbetet med att ställa ut tunnor i både Vindelns och Umeå kommuin i januari och februari. Alla våra villakunder ska ha fått det bruna kärlet innan 2 mars 2020. Den bruna tunnan kommer till fritidshusen innan 15 maj.

Första hämtningen av matavfall blir vid din första sophämtning i mars 2020.

Hemkompost

Du kan kompostera på din fastighet för att få jord. Det kan du göra istället för eller som komplement till den bruna tunnan. Du måste då anmäla kompostering av hushållsavfall till miljökontoret i din kommun. Din kommun kan ta ut en avgift för att hantera din anmälan.

Om du har hemkompost idag som är anmäld till miljökontoret och Vakin sedan tidigare, så kommer du inte få en brun tunna.

Avfallstaxa

Avfallstaxa, Umeå kommun

Avfallstaxa, Vindelns kommun

 

Om Vakin