Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Vi arbetar aktivt för att inspirera samhället

Alla invånare påverkar omgivningen genom sitt liv och agerande. Vi har därför en viktig uppgift att sprida kunskap och inspiration för en hållbar livsmiljö. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället.

Utställningen Från sött till salt på Rådhustorget i Umeå, i samarbete med Johan Hammar.

Vi som arbetar på Vakin är aktiva i projekt, branschorganisationer och nätverk, både lokalt, regionalt och internationellt.

Internationellt har vi genomfört flera samarbetsprojekt, senast med Xian i Kina och Kaijado i Kenya. Projekten innebär kunskapsutbyte där vi tillsammans utvecklar långsiktigt hållbara miljösystem och engagerar människor i att skapa en god livsmiljö.

Vi är en del i det EU-finansierade utvecklingsprojektet SUBTRACT, med huvudsyfte att öka mängden återbrukat material och göra återbruk ekonomiskt hållbart i framtiden. I projektet ingår partners från Italien, Slovenien, Spanien, Finland, Österrike och Belgien.

Våra branschorganisationer är Svenskt Vatten och Avfall Sverige. Där medverkar vi aktivt i nätverk, samarbeten, kampanjer och evenemang. Under 2020 var vi värdar för regionfinalen i Kranvattentävlingen, där Vindelns vatten utsågs till ett av Sveriges godaste. Men även regionalt och lokalt bidrar vi med vår kunskap. Ett exempel är Sharing City Umeå där vi tagit fram en ny avfallslektion som uppmuntrar delning.

Vi försöker inspirera till hållbarhet i vår kundkommunikation, i skolinformation, på utställningar och evenemang och i vårt dagliga arbete.