Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Vilka är Vakin?

Att vi ska ha hälsosamt och gott vatten i kranen dygnet runt och att vattendragen ska vara friska och välmående är en självklarhet. Likaså att vårt avfall tas omhand med bästa teknik och inte förorenar i naturen.

Detta bygger på en fungerande vatten- och avfallsverksamhet som kräver hög kompetens och stabila resurser för underhåll, nybyggnationer och ständigt ökande miljökrav. Det finner du hos Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB).

Ett rent vatten går inte att ta för givet – särskilt i ett flergenerationsperspektiv.

Från den 1 januari 2016 arbetar Umeå och Vindeln tillsammans för att värna världens viktigaste livsmedel och vår rena miljö. Ett rent vatten går inte att ta för givet – särskilt i ett flergenerationsperspektiv. Det bygger på en långsiktigt fungerande VA-verksamhet med skyddsområden, vattenverk, pumpstationer, reningsverk, vattenprovtagningar, brunnar och ledningar. Detsamma gäller förstås planering, utrustning och rutiner för avfallshanteringen i ett samhälle.

Det är tre bolag som är inblandade i vatten- och avfallsverksamheten i Vindeln och Umeå kommun. Vakin, Vatten och Avfallskompetens i Norr AB, Vindeln Vatten och Avfall AB och Umeå Vatten och Avfall AB. (Anläggningsbolaget Umeå Vatten och Avfall AB äger 95% av aktierna i kompetensbolaget Vakin och Vindelns anläggningsbolag resterande 5%.)

 

Symbol med betydelse

Vår logotyp har en symbol med många bottnar. Vi jobbar enligt devisen; Tillsammans. För en hållbar livsmiljö. Den ger oss stöd och påminner om att vi alla måste hjälpas åt för att vi ska lyckas bra med vårt uppdrag. Vi är beroende av ett gott samarbete internt inom Vakin, inom kommunens alla enheter, externt med våra betalande kunder och, inte minst, med alla medborgare. Vi är beroende av allas attityder och beteenden och vi behövs för rent vatten och säker avfallshantering – allt för att vår livsmiljö ska vara så god som möjligt.

Anläggningsbolaget i vardera kommun är…

  • VA-huvudman
  • renhållningsansvarig
  • ägare av alla VA- och avfallsanläggningar och fastigheter såväl befintliga som tillkommande
  • ansvarig för historien (miljöskador, pensioner)

Vakin har/är…

  • ett uppdrag att drifta, underhålla och sköta alla anläggningar; antingen själv eller genom att lämna uppdraget vidare.
  • dricksvattenproducent (har ju fått nyttja anläggningen)
  • att utföra de uppgifter som ankommer på anläggningsbolaget i dess egenskap av VA-huvudman, renhållningsansvarig, anläggningsägare; uppgiften utförs i anläggningsbolagets namn
  • att sköta sin egen egendom

Fakta
I januari 2020 hade Vakin 165 anställda, varav 6 i Vindelns kommun. Könsfördelningen bland personalen var vid samma tidpunkt 33 % kvinnor och 67 % män. Vakins styrelse består av 40 % kvinnor och 60 % män.