Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

2018-05-09

Vakins skolinformation firar 10 år

Vad händer med matavfallet? Hur farliga är batterier för miljön och varför är det viktigt att rena avloppsvatten? Lärare i Umeå kommun har i 10 års tid haft möjlighet att boka in representanter från Vakin till sina klasser för att få utbildning om vatten, avfall och miljö.

Ända sedan 2007 har Umeva, och sedermera Vakin, utbildat mängder av barn och ungdomar. När skolinformationen startade var det Umevas personal som deltog i utbildningarna. Sedan några år tillbaka är det Naturskolan, som på uppdrag av Vakin besöker skolorna. De utbildar i källsortering av många olika typer av avfall, om vikten att värna vårt dricksvatten, avloppsrening, återanvändning och avfallsminimering.

- Vi på Naturskolan tycker att det är mycket meningsfullt att få arbeta med att utbilda skolelever i viktiga hållbarhetsfrågor. Totalt har vi tillsammans med Vakin träffat 86 procent av alla fjärdeklassare i Umeå kommun under tio års tid berättar Erika Åberg från Naturskolan.

För att fira 10 år med skolinformation har Vakin, i samband med natur och teknik-veckan (NoT-veckan), bjudit in klasser från årskurs sex i Umeå kommun till studiebesök vid avloppsreningsverket på Ön.

- Vi är glada över att ha fått möjlighet att fira vårt jubileum med att bjuda in lärare och elever till ett fördjupat studiebesök på reningsverket, vilket även varit ett önskemål från lärarna säger Anna-Lena Fomin, kund och kommunikationschef.

Anna-Lena är mycket nöjd med gensvaret studiebesöken vid Umeå avloppsreningsverk har fått och berättar vidare:

- Att vi träffar elever i klassrummet i årskurs fyra och sedan finns möjligheten att besöka oss i årskurs sex tror vi sammantaget ger en bra insikt om vatten-, avlopp- och avfallsfrågor.

* 85 procent av alla fjärdeklassare motsvarar 12 953 elever av totalt 15 085 stycken