Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

  • Start
  • Om Vakin
  • Nyheter
  •   Vakin och Kajiado avancerar internationella samarbetet inom vatten och avfall

2018-10-30

 

Vakin och Kajiado avancerar internationella samarbetet inom vatten och avfall

En delegation från Vakin och Umeå kommun har nyligen avslutat sitt besök i provinsen Kajiado i södra Kenya för att fortsätta kunskapsspridningen kring vattenrening och god avfallshantering. Minskad miljöförstöring, hållbar resursanvändning, och stärkta demokratiprocesser är de övergripande målen i det treåriga Sida/ICLD-finansierade projektet.

Soptipp blandat med bostadshus i provisen Kajado, södra kenya.

Att skapa en hållbar livsmiljö i provinsen Kajiado, södra Kenya, är en stor utmaning.

Projektet startade i januari 2017 och är kopplat till FN:s globala mål för hållbar utveckling, och då framför allt till målen som berör hållbara städer, hållbar konsumtion, rent vatten och sanitet, samt globalt partnerskap. Vakins uppgift är att verka för kunskapsdelning och spridning av lösningar för en bättre hantering av vattenresurser och avfall.

- Det handlar om att anpassa våra beprövade lösningar efter en ny kultur, ett nytt klimat och ett annat statsskick, något vi redan gjort i ett liknande projekt i Xi’an i Kina, säger Ingrid Undén Lindehell, HR-chef på Vakin och projektledare.

Delegationen bestod denna gång av ett tiotal personer med olika expertis, bland annat specialistkompetens inom deponi och farligt avfall. Fokus låg på att, tillsammans med lokala representanter från provinsens olika departement, arbeta vidare med Kaijados VA- och avfallsplaner. Projektets mål är nämligen tydliga: efter tre år ska Kajiado ha ett utkast på en avfallsplan, på allmänna bestämmelser och regler för VA, samt ett utkast på lokala riktlinjer som styr regler för, hantering av och samarbetet mellan politiker och tjänstemän gällande avfall och VA.

För det kommunala bolaget Vakin innebär det internationella projektet kompetensutveckling internt inom ledarskap och lösningar kopplade till vatten och avfall. Även om Kenya generellt ligger efter Sverige inom VA och avfall, inför de samtidigt olika progressiva förändringar, som ett nytt totalförbjud för plastpåsar.

- Vår regering har uttalade mål kring hur Sverige ska bidra till FN:s hållbarhetsmål och Kenya är ett av de utpekade länderna, säger Tomas Blomqvist, VD på Vakin. Vår livsmiljö är beroende av andras och därför måste vi arbeta över gränserna för att lära av varandra.