Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

2019-10-01

Vakin bygger om Hörnefors återvinningscentral

Måndag den 30 september påbörjas ombyggnationerna av Hörnefors återvinningscentral, bygget beräknas vara klart sommaren 2020. När återvinningscentralen är ombyggd kommer den att vara anpassad för framtiden.

- Vi har sett att det är långa köer och att trafiken in och ut måste korsa varandras körbanonor vilket skapar en hel del irritation hos våra besökare. I samband med ombyggnationen av återvinningscentralen kommer vi därför att bland annat att vända på trafikflödet, berättar Tom Björklund, driftledare vid Hörnefors återvinningscentral.

Det är inte bara trafiksituationen som ska förändras under ombyggnationen utan återvinningscentralen kommer även att förberedas för framtida besökslösningar. Det kommer även byggas nya ramper, området kommer att utökas, ny asfaltsbeläggning, nytt staket och ny belysning. Sammantaget ger det Hörneforsborna en högre tillgänglighet för sin återvinningscentral.

- Både vi som arbetar på plats och besökarna har upplevt att det är stökigt vid återvinningscentralen. Med ny beläggning och nya avställningsytor kommer det att bli mycket enklare att hålla rent något som framtidens besökare kommer att få glädje av, säger Tom Björklund.

I början av byggperioden, 30 september och fram till januari 2020 kommer återvinningscentralen att hålla stängt för besökare.

- Under denna period är det mest intensiva arbetet med mark, med både rivningar av gamla rampen och uppbyggnad av ny ramp. Under tiden kommer vi att hålla återvinningscentralen stängd. Anledningen till det är främst för våra besökares säkerhet då det kommer att vara många tunga fordon i rörelse inne på området samt väldigt dammigt och bullrigt berättar Tom Björklund, driftledare vid Hörnefors återvinningscentral.

När markarbetena är avslutade kommer återvinningscentralen att åter öppnas upp, i januari 2020.

Istället för att besöka Hörnefors återvinningscentral hänvisas till någon av Vakins övriga återvinningscentraler. Exempelvis: Klockarbäcken eller Gimonäs.