Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

2019-06-17

Vakin belyser framtidens vattenförsörjning under Almedalsveckan

Rent dricksvatten och ett välfungerande avlopp är ingen självklarhet. Tillsammans med Svenskt Vatten, bjuder Vakin under ledning av Sverker Olofsson in till en diskussion om hur vi ska klara morgondagens VA-tjänster. Seminariet äger rum 2 juli på Vattenforum i Visby.

Kan vi klara framtidens vattenförsörjning utan gemensamma åtgärder?

Hur ska vi klara framtidens vattenförsörjning? Sveriges kommuner står nu inför stora utmaningar kopplade till demografiska förändringar, kompetens-/resursbrist och en föråldrad VA-infrastruktur – samtidigt som VA-branschen som helhet saknar en färdplan framåt.

-Vi har varit bortskämda med att dessa samhällsfunktioner bara fungerar, men framöver ser förutsättningarna fundamentalt annorlunda ut, säger Tomas Blomqvist, VD på Vakin. Trots att vi nu vet vilka utmaningarna är, görs inga gemensamma insatser utan landets 290 kommuner kör i stället sitt eget race.

Tillsammans med representanter från branschorganisation, kommunutredning och olika kommuner, vill Vakin under seminariet belysa VA-utmaningarna ur både ett nationellt och regionalt perspektiv. Fokus kommer att ligga på vad de olika aktörerna konkret kan göra för att säkra VA-tjänsterna i ett längre perspektiv.

På agendan står bland annat diskussioner om situationen för kommuner med helt skilda resurser, om ett bättre beslutsunderlag och ett utökat samarbete kan ge VA-branschen fart framåt, samt om en förändrad lagstiftning och finansiering kan skapa förutsättningar för en mer långsiktig VA-planering.

Medverkande:

Sverker Lindblad, Huvudsekreterare, Kommunutredningen
Pär Dalhielm, VD, Svenskt Vatten
Ewa-May Karlsson, Regionråd, Region Västerbotten
Tomas Blomqvist, VD, Vakin
Sverker Olofsson, Moderator

Tid och plats:

2 juli 2019, 13.00–13.50 på Vattenforum i Trädgården, Mellangatan 1 i Visby.