Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

2018-09-14

Uppdatering av beslutsunderlag om fastighetsnära insamling

Enligt en ny förordning (SFS 2018:1462) som regeringen beslutade om innan sommaren ska producenterna erbjuda fastighetsnära insamling alltså källsortering nära bostäder istället för vid återvinningsstationer. Efter regeringsbeslutet ska Vakin tillsammans med övriga aktörer i Umeåregionens avfallsråd revidera beslutsunderlaget och för vilket system som ska användas.

-Denna förändring i lagstiftningen gör att vi har valt att göra en paus i arbetet runt byte av kärlsystem tills vi i regionen har analyserat möjligheter och konsekvenser i och med den nya lagstiftningen, säger Elisabeth Johansson renhållningschef för Umeå och Vindelns kommuner.

Vägen fram till ett beslut går via Umeåregionens avfallsråd där vi gemensamt med övriga tar fram en rekommendation till den politiska nivån. Det är i slutändan kommunfullmäktige i kommunerna som tar beslut om vilket system som ska användas i de olika kommunerna.

- Vi ser stora samordningsvinster för både kommunerna och invånarna med att hela Umeåregionen har ett gemensamt system och gör gemensamma upphandlingar. Vi ska komma ihåg att i den nya förordningen är det tydligt att alla kommuner även ska erbjuda separat insamling av matavfall senast 2021 vilket också innebär ett stort arbete i regionen, avslutar Elisabeth Johansson.