Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

2020-04-17

Sverige tar ytterligare steg mot gemensamt avfallsspråk

Just nu pågår arbetet med att skapa ett gemensamt nordiskt skyltsystem för avfallshantering och i helgen tas nästa steg i Sverige. Då skyltas tre återvinningscentraler i Umeå, Göteborg och Stockholm upp, för att testa det nya symbolspråket.

2017 lanserade Danmark en nationell standard. Redan är 89 av Danmarks 98 kommuner anslutna. Det danska systemet har nu anpassats för svenska förhållanden och tester av symboler och skyltar genomförs för fullt. I helgen startar de första testerna på återvinningscentraler i Umeå, Stockholm och Göteborg.

- Vi är väldigt glada att våra kunder får möjligheten att tycka till om framtidens skyltning av sopor. Det är viktigt att symbolerna fungerar för våra kunder och att de finns överallt, såväl på återvinningscentraler som på stan, i soprum och även på produkter, säger Anna-Lena Fomin kund- och kommunikationschef vid Vakin.

Idag finns inget gemensamt skyltsystem för avfall i Sverige. Detta har lett till att det idag finns många olika sätt att benämna olika avfallsfraktioner och att utforma sina skyltar på. Olika system på olika ställen gör det svårare för kunderna att göra rätt.

- Det har länge funnits en önskan om ett gemensamt skyltsystem för hela Sverige, med samma symboler, färger och benämningar på avfall. Vi hoppas att vi med tydligare kommunikation får en ökad förståelsen och därmed en ökad sortering och återvinning. Det ger i slutändan ökade möjligheter att nå våra återvinningsmål och en mer cirkulär ekonomi, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Sedan tidigare har det gjorts tester i miljörum och ställts frågor till allmänheten, både på stan och via webbenkät. Det förs också nära samtal med producenter och förpackningsindustrin eftersom symbolerna ska tryckas på förpackningar och produkter, som sorteringsinformation.

Fakta om projektet

Branschorganisationen Avfall Sverige arbetar under 2020 fram ett nordiskt system av färger, symboler och namn för avfallssortering, tillsammans med nordiska systerorganisationer. Målet är att skyltningen av avfallshanteringen ska se likadan ut i hela Sverige och i Norden. Syftet med det nya systemet är att fler ska tycka att det är lätt att sortera rätt. Läs mer på https://www.avfallsverige.se/aktuellt/avfallsterminologi-och-symboler-for-hushallsavfall/länk till annan webbplats