Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

2019-10-08

Samråd om nya föreskrifter för avfallshantering i Umeå kommun

Umeå kommun har i dialog med Vakin tagit fram ett nytt förslag till föreskrifter för avfallshantering. Lämna synpunkter på förslaget senast 8 december.

Enligt kommunens avfallsplan ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut senast 2020.

Matavfallet ska behandlas biologiskt så att växtnäringen tas tillvara och minst 40 procent ska behandlas så att även energin tas tillvara. 2018 sorterades 39 procent av matavfallet ut.

Förändringar i förslaget:

  • Samtliga hushåll ska sortera ut matavfall för hushåll från och med 1 mars 2020.
  • Stycket om anläggande och åtgärder inför hämtning av hushållsavfall har förbättrats.
  • Förtydligande av förutsättningar för att få hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall vid fastighet.
  • Översyn av hämtningsområde och kartbilaga var veckohämtning för flerfamiljshus och verksamheter kan tillåtas.
  • Utökade möjligheter till gemensam behållare för tre eller fler fastighetsägare för bättre miljö och minskade transporter.
  • Bilagan för sortering och lämning av hushållsavfall har förtydligats och anpassats till nya förordningar som kommit. Nya fraktioner har tillkommit som användbara saker för återbruk och textilier.

Lämna synpunkter på förslaget

Läs mer om förslag till nya avtalsföreskrifter och lämna synpunkterlänk till annan webbplats
(senast 8 december)