Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

2019-09-13

Samråd om nya avfallsföreskrifter

Du kan lämna dina synpunkter på förslaget till nya avfallsföreskrifter från den 5 september till den 5 oktober. Vakin har i dialog med Vindelns kommun tagit fram ett nytt förslag på föreskrifter om avfallshantering för Vindelns kommun.

Sammanfattning av förslag till förändringar

  • Matavfall ska sorteras ut från annat avfall.
  • Dispenstiden för uppehåll i hämtning av hushållsavfall utökas från högst ett år till högst tre år.
  • Möjlighet till att ansöka om uppehåll i tömning av slamavskiljare eller sluten tank.
  • Förtydligande kring tömningsintervall av slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar.
  • Förtydligande kring hantering av olika avfallsslag.

Mer information om samrådet finns på vindeln.se, klicka här.länk till annan webbplats