Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

2019-02-06

Lika vatten

Var man än bor i Umeå och Vindelns kommun ska man ha samma tillgång till rent vatten och fungerande avlopp. I Västerbotten har vi långa avstånd och minskande befolkning i glesbygden. Därför vill vi ta ny teknik till hjälp för att förenkla drift och underhåll samt säkerställa kompetensen inom vatten- och avloppsverksamhet (VA-verksamhet) oavsett bostadsort.

Syfte med projektet
Vakin har ansökt och beviljats projektpengar från Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) för att utveckla verktyg som med hjälp av virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR) ska hjälpa oss med detta. Projektet gör vi tillsammans med forskare inom ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde.

Vi ligger i framkant

Att integrera den här tekniken med IT-system inom vatten och avlopp är helt nytt och oprövat. Vi ligger alltså i absolut framkant. Därför har vi tagit fram en film som i animerad form visar hur tekniken kommer att fungera när projektet är klart.

Om tekniken

VR, eller virtuell verklighet handlar om att kliva in i ett annat universum. Man tar på sig ett headset och kan ”se sig omkring” i 360 grader och röra sig i en simulerad verklighet. AR, förstärkt verklighet, handlar istället om att förstärka och förbättra verkligheten, genom att lägga till ett virtuellt lager. Genom att använda en mobiltelefon eller ett par glasögon kan man addera ett lager till verkligheten för att till exempel kunna få viktig verksamhetsinformation och tekniska specifikationer under arbetspasset i till exempel reningsverket. Dessutom kan en expert som finns på en annan ort ge digitalt stöd på distans om det skulle behövas.