Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

2020-07-02

Hörnefors återvinningscentral slår upp portarna

Lördag 4 juli öppnar Hörnefors återvinningscentral efter renoveringen. Besökaren möts av en rymligare återvinningscentral med bättre trafiklösningar. Hörnefors återvinningscentral är dessutom först ut i Sverige med nytt samnordiskt skyltspråk.

De nya skyltarna sätts upp i Hörnefors

-Att vi äntligen slår upp portarna efter renoveringen är otroligt skönt och efterlängtat för både oss och framförallt för Hörneforsborna säger Elisabeth Johansson, renhållningschef vid Vakin.

För besökarna har trafikflödet inne på återvinningscentralen förändrats, så att besökarna inte längre behöver korsa olika körfält för att komma till de olika delarna vilket tidigare orsakat långa köer. Med en ny smidig trafiklösning kommer köerna ned efter Kanalgatan troligen att minska.

-Vi har även höjt rampen inne på området, vilket gör att vi kan ha större containrar vilket kommer att leda till färre transporter, säger Elisabeth Johansson.

Nationell skyltstandard

Det nya skyltsystemet har utvecklats för att vara tillgängligt och lätt att förstå för alla. Experter har rådfrågats för att fånga upp olika perspektiv och behov rörande synbarhet, färg, form, symbolik och språk. Med hjälp av workshops, frågor på stan och i miljörum, via webbenkät, och intervjuer av både besökare och personal på återvinningscentraler har betydelsefulla kunskaper samlats in som sedan legat till grund för det nya skyltsystemet. Det nya skyltsystemet testades också med positiva resultat på plats i Umeå tidigare under våren.

- Att använda tydlig och tillgänglig kommunikation i rätt situation vet vi är effektiva verktyg för att skapa önskade beteendeförändringar. Ett mer enhetligt, tillgängligt och gemensamt skyltsystem för hela Sverige och Norden kommer att öka mängden avfall som sorteras till återvinning, och det vinner miljön på, säger Tony Clark, VD Avfall Sverige.

Vakins renhållningschef Elisabeth Johansson instämmer:

- Fördelarna med ett gemensamt skyltsystem är att kunden kan känna igen sig överallt. Oavsett om kunden besöker sitt soprum, en återvinningsstation eller återvinningscentral. Det blir helt enkelt lättare att göra rätt säger Elisabeth Johansson, renhållningschef vid Vakin.