Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

2018-08-30

Förändringar av VA-taxan i Vindeln och Umeå

I Umeå höjs VA-taxan med cirka två procent, i Vindeln sker en större förändring av strukturen, begrepp och benämningar.

I Vindeln sker en förändring i VA-taxan när det gäller begrepp och förändringar. Detta för att få samma begrepp och benämningar i Både Umeå och Vindeln. Dessa förändringar berör samtliga VA-kunder i Vindeln.

I och med dessa förändringar kommer några kunder som har schablonförbrukning att få en höjd avgift. Även några kunder som tidigare ej betalt någon avgift för vattenmätare eller ej betalat en grundavgift kommer att få dessa avgifter på fakturan. Totalt är det ca 100 kunder som berörs.

Höjningar av taxan i Umeå kommun

Från och med första september 2018 höjer Umeå Vatten och Avfall AB VA-taxan med 2 procent. Höjningen läggs med sin helhet på spillvatten då det främst är detta medie som genererar ökade kostnader.

I pengar innebär taxejusteringen att:

  • Förbindelsepunktsavgiften för spill höjs med 65 kr/år
  • Lägenhetsavgiften för spill höjs med 13 kr/år
  • Den rörliga avgiften för spillvatten höjs med ca 36 öre/m³

För en snittvilla i Umeå med fyra personer innebär det en höjning på ca 152 kr/år (inkl moms).

Grund till fördelning av höjning

Kostnaden för spillvattenhanteringen har ökat och kommer fortsättningsvis att öka. Ut- och ombyggnaden av Umeås största avloppsreningsverk som är beläget på Ön har skett sedan 2012 och under hösten 2015 togs de sista delarna i drift. Denna investering för ett rent vatten ger ökade kapitalkostnader som i sin helhet bärs av taxan som betalas av de som är anslutna till spillvattennätet. Många avloppsreningsverk i kommunen, utöver det som är beläget på Ön, är i behov av upprustning, vilket antingen påbörjats eller är nödvändiga inom en snar framtid.