Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Hur fyller jag poolen?

Påfyllnad av pool

Om poolen ska fyllas med kommunalt vatten ska tappning ske efter vattenmätaren. För att undvika baksug måste det finnas ett mellanrum mellan slang och vattenyta, slangen får alltså inte läggas i poolen, och riskera att smittat vatten kommer ut i vattenledningarna.

Du kan också anlita spolbilsföretag, många av dem har tillgång till Vakins vattenkiosker. Du tar själv kontakt med någon av dem.

Tömning av pool

Poolvattnet får inte tömmas till spillvattenförande ledning eftersom det kan leda till driftproblem. Om det finns dagvattenledningar på området kan tömning göras i en rännstensbrunn på gatan. I annat fall måste tömning ske på gräsyta, i långsam takt för att inte medföra olägenheter för omgivning.