Byte Vattenmätare Vindeln

>Tillbaka till startsidan

Byte av vattenmätare i Vindelns kommun - FAQ

Nu är det dags att byta ut vattenmätarna i Vindelns kommun. För dig som fastighetsägare är detta kostnadsfritt. Bytet av vattenmätare i kommunen påbörjas i slutet av september och pågår fram till 2019. Ett brev med tidsbokning för byte av vattenmätare hos er kommer i ett separat utskick när vi kommer till ert område.

Varför ska ni byta ut min vattenmätare? Är det något fel på den?

Nej. Det är inget fel på din vattenmätare. Alla vattenmätare i Sverige som mäter hushållsförbrukning av vatten ska bytas ut på fasta intervall enligt krav från Sveriges nationella ackrediteringsorgan, Swedac. Därför byter vi ut din vattenmätare.
Stäng


När kommer mätarbytet att utföras?

Ett brev med en tilldelad tid kommer att skickas till dig i god tid innan bytet. Skulle tiden inte passa kontaktar du den entreprenör som ska utföra bytet och bokar en ny tid.
Stäng


Får jag en likadan mätare som innan?

Nej, Den nya mätaren som kommer att installeras kommer att vara fjärravläst och har en digital display. Mätaren drivs med batteri, så ingen övrig elektrisk installation krävs. Mätaren kommer i de flesta fall att passa där den gamla mätaren satt.
Stäng


I vilka fall passar den nya mätaren inte?

Den nya mätaren passar inte om du har en vertikalt monterad mätare med bygglängd kortare än 190mm. I det fall du har en sådan mätare kan du kontakta den entreprenör som ska utföra bytet, alternativt någon annan VVS-montör för att bygga om din mätarplats till 190 mm bygglängd. Om sådan ombyggnad krävs tillhandahåller Vindelns Vatten och Avfall en lämplig mätarkonsol, samt står för ev. installationskostnader. Ytterligare information finns med i det utskick du kommer att få i samband med din tilldelade tid för mätarbytet.
Stäng


Kostar mätarbytet något?

Nej. För dig som abonnent är själva mätarbytet kostnadsfritt.
Stäng


Kan några ytterligare kostnader tillkomma?

Ja. I de fall där entreprenören som ska genomföra mätarbytet bedömer att din rörinstallation inte är i tillräckligt gott skick för att bytet ska kunna genomföras säkert, kan denne ålägga dig att åtgärda bristerna. Enligt de allmänna bestämmelserna för den allmänna vatten och avloppsanläggningen (ABVA) i Vindelns kommun är rörinstallationen i fastigheten fastighetsägarens ansvar och det är denne som bekostar ev. åtgärder.
Stäng


Hur skickar jag in ersättningsanspråk?

Den faktura du får av rörmokaren betalas av dig. Därefter tar du en kopia av fakturan som skickas till Vakin, 901 84 Umeå eller kundservice@vakin.se. För att kunna ersätta dig måste du bifoga bank, clearingnummer, kontonummer samt fastighetsbeteckning och adress som anspråket gäller. Endast aktuell kund kan göra anspråk. Märk anspråket med ”Vertikalmätare”. Mer information finns i informationsbladet "Vertikalmätare" här till höger.
Stäng


Kan jag kontroller min anläggning själv innan bytet på något sätt?

Ja. Du kan kontrollera så att det finns fritt utrymme runt mätaren. Flytta om möjligt bort saker som står i vägen. Kontrollera också att ventilerna (kranarna) på var sida om mätaren fungerar och sluter tätt. Kontrollera också att alla rör är ordentligt klamrade i väggar och i vissa fall tak, så att allt sitter kvar även om mätaren demonteras.
Stäng


Hur kontrollerar jag att mina ventiler fungerar?

Enklast kontrollerar du ventilens funktion genom att öppna en kran i fastigheten fullt. Förslagsvis i ett tvättställ eller dylikt nära mätaren så att du har den inom synhåll. Sen stänger du den ventil du vill kontrollera helt. Då ska det helt och hållet sluta rinna vatten i kranen.
Om det fortsätter att rinna vatten i kranen när du har stängt ventilen kan du ”motionera” ventilen genom att öppna och stänga den några gånger medan du fortfarande har kranen i tvättstället fullt öppen. På så sätt kan du få ventilen att täta igen.
Går ventilen fortfarande inte att få tät efter ”motioneringen” behöver ventilen bytas ut. Kontrollera också att inget vatten tränger ut ur ventilen när du manövrerar den. I så fall måste den bytas ut omgående!
Stäng


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB
Postadress: 901 84 UMEÅ
Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08

E-post: kundservice@vakin.se