UMEVA

Gräver vi nära dig?

Vakin utför kontinuerligt olika större projekt runt om i kommunen. Dels för att hålla alla våra 220 mil långa ledningar för dricks-, spill- och dagvatten i gott skick och dels för att utveckla hanteringen av avfall.

Eftersom Umeå, glädjande nog, är en växande kommun blir det också många nybyggnationer och således utökningar av vårt verksamhetsområde.


I vårt arbete med att förnya och bygga ut ledningsnätet för vatten och avlopp så behöver vi gräva i marken. Våra ledningsarbeten syftar till att trygga en säker leverans av vatten och avlopp.

Plats

Status

Information

Planerat slutfört

Gubböle

Pågår

 

Början av juli

Stöcksjö

Slutförs

Arbete med återställning av markytor samt inkopplingar

Mitten av augusti

Stöcksjö

Pågår

Arbete med tryckstegring.

Början av december

Täfteå

Förberedelser

Omprojektering av ledningsstråk. Utsättning och samtal med markägare

 

Umeå - Förrådsvägen

Pågår

VA ledningar beräknas klart hösten 2015. Fortsatt arbete under 2016

Hösten 2016

Umeå - Nygatan

Pågår

Byte av vattenledningar. Tillsammans med gator och parker

Start hösten 2015 Klart hösten 2016

Umeå - Rådhustorget

Planeras

Tillsammans med Gator och parker

 

Umeå - Rödbergsvägen

Pågår

Ledningsarbete

Hösten 2016

Umeå - Södra Ön

Planeras

Bygge av ledningsnät, tillsammans med Gator och parker

 

Umeå - Östra prinsgatan

Pågår

Tillsammans med Gator och parker

2017

Umeå - Tomtebo

Pågår

Bygge av ledningsnät

Slutet av oktober

Umeå - Östra rådhusgatan

Pågår

Ledningsarbete. Tillsammans med Gator och parker

Slutet 2015

 

Aktuellt vid ombyggnader i befintliga områden

Tidvis under arbetet måste vattnet stängas av. Information ges närmare tidpunkt för avstängning. Vi uppmanar fastighetsägare att informera eventuella hyresgäster att ej lämna t.ex. kranar öppna eller disk-, tvättmaskiner och andra maskiner anslutna till vattensystemet påslagna utan tillsyn.


Enligt "Allmänna bestämmelser för brukande av Umeå kommuns allmänna vatten- och avloppsledningar" (ABVA) svarar fastighetsägaren för arbeten med och kostnaden för fastighetens del av servisledningen. ABVA reglerar också vilken typ av avloppsvatten som får släppas ut i de olika ledningarna. Ett vanligt fel är att man har kopplat dagvatten (t.ex. stuprör) till spillvattenledningen, vilket ej är tillåtet. Detta åtgärdas genom att avleda stuprör via utkastare eller till dagvattenservis. Servisanmälan skall ifyllas och skickas till Vakin av de fastighetsägare som vill ansluta sin fastighet till dagvattenservis. Anslutning till dagvattenservis är kostnadsfri för fastigheter byggda före 1974.


Fastighetsägare som tänker dränera om huset skall ta kontakt med Vakin för information om vilka bestämmelser som gäller.


Vi ber om överseende med ev olägenheter under arbetets gång!

Senast granskad: 2016-11-01 13.02

Driftstörningar

Kontakt:

Vid bruknings- och anslutningsfrågor kontakta Vakins kundserviceVatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se