UMEVA

Avfallskvarn

I Umeå kommun ska matavfall från hushåll, restauranger och liknande tas omhand via insamling i kärl för biologisk behandling enligt det nationella målet för återvinning av matavfall och enligt beslut hos kommunfullmäktige.

Umeå kommun tillåter inte anslutning av avfallskvarn till avloppsnätet annat än i undantagsfall. Avfallskvarnar får endast installeras om Vakin efter ansökan godkänner det. Om ansökan godkänns ska åtgärder för att separera organiskt material vidtas.

För mer information, kontakta Vakins Kundservice.

Senast granskad: 2015-12-29 15.06

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se