UMEVA

Vatten och avlopp

Som kund hos Vakin får du ett av Norrlands godaste kranvatten direkt hem i din kran. Till en kostnad som är betydligt lägre än genomsnittet i Sverige. Det du betalar för vatten och avlopp går till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten. 

Dricksvatten — världens exklusivaste dryck

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Det är inte så ofta man tänker på var vattnet i våra kranar kommer ifrån, eller hur det tar sig in i ditt hus.


I Umeå kommun har vi ett mycket gott dricksvatten med hög kvalitet. Detta kommer sig av att det tas från marken - alltså grundvatten.

Läs mer om dricksvatten här.


Avloppsvatten — spillvatten och dagvatten

Allt som spolas ner i avloppet kommer till något av våra avloppsreningsverk. Reningen är effektiv mot sådant som kan orsaka sjukdom och övergödning. Men den är inte gjord för saker som örontops, blöjor, mobiltelefoner, lacknafta och avfettningsmedel.

Läs mer om avloppsvatten här.


Bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar

ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen) reglerar ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och anläggningsbolaget. Dessa finns upprättade en för Umeå kommun och en annan för Vindelns kommun.


Läs ABVA - de allmänna bestämmelserna för vatten och avlopp i Umeå KommunPDF


Läs ABVA - de allmänna bestämmelserna för vatten och avlopp i Vindelns KommunPDF


Senast granskad: 2017-11-27 20.23

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se