UMEVA

Två nya bolag bildas vid årsskiftet

Vindeln Vatten och Avfall AB bildas vid årsskiftet. Det är ett anläggningsbolag som precis som Umeå Vatten och Avfall AB endast ska äga fastigheter och anläggningar. Därtill bildas Vatten och Avfallskompetens i Norr AB, som är ett kompetens- och driftbolag där personalen kommer att finnas och verksamheten bedrivas.


Umeå Vatten och Avfall AB kommer att äga 95% av aktierna i kompetensbolaget och Vindelns anläggningsbolag resterande 5%. Om ytterligare kommuner vill gå in som delägare kommer de att erbjudas 5% av Umeå Vatten och Avfall ABs 95%, men Umeå Vatten och Avfall AB kommer alltid att vara majoritetsägare.


Senast granskad: 2016-02-05 13.36

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se