UMEVA

Arbetsmiljöpolicy

Vi ska med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapa en säker arbetsplats och en god arbetsmiljö för såväl medarbetare och övriga som vistas inom våra arbetsplatser.

För att uppnå detta ska vi:

  • kontinuerligt genom skyddsronder undersöka förhållandena på våra arbetsplatser och åtgärda eventuella brister
  • arbeta aktivt med såväl förebyggande arbetsmiljöåtgärder som rehabilitering
  • särskilt beakta de risker som följer av tjänsteresor med bil, hantering av avfall, arbete i slutna utrymmen och arbete i ledningsgrav
  • ha god kännedom om gällande lagstiftning och på bästa sätt tillämpa dessa kunskaper
  • informera medarbetare och andra berörda om aktuella risker och gällande rutiner
  • skapa förutsättningar för bra engagemang och god medverkan hos medarbetarna.

 

Fastställd 2016-01-01

Senast granskad: 2017-12-12 07.41

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se