UMEVA
2016-07-27

Vattenförsörjningen på Holmön

För att undvika brist på dricksvatten ute på Holmön har vi ett tätt samarbete med Visfestivalens ledning, Hamnföreningen, Holmöns Utvecklingsforum och Umeå Fritid för att tillsammans skapa bättre förutsättningar och rutiner. Vakin har de senaste två åren också arbetat för att långsiktigt kunna bibehålla en säker vattenförsörjning på Holmön.

Utöver åtgärderna som har vidtagits vill vi inför sommaren uppmana samtliga besökare på Holmön att vara allmänt sparsamma med dricksvatten.


Vi vill därför vänligen be er att i samband med högtider och festivaler:

  • Enbart nyttja dricksvatten som livsmedel och till hygien
  • Undvika fyllning av badtunnor med dricksvatten
  • Undvika bevattning av grönytor med dricksvatten
  • Minimera användning av tvättmaskiner

Samtliga involverade parter kommer att göra allt de kan för att dricksvattnet ska räcka till alla i sommar. Detta till trots kan driftstörningar inträffa, som i värsta fall helt eller delvis kan slå ut dricksvattenproduktionen, till exempel i samband med åska, torka eller läckor i ledningsnätet.

 

Åtgärder för säker vattenförsörjning Holmön

Under 2015 och 2016 har vattenverkets kapacitet och prestanda förbättrats och vattenmätare ute på ledningsnätet har bytts ut för att kunna fjärravläsas. Utöver detta har ett mycket gott samarbete förts kring kommunikationen till boende och besökare genom informationsbrev till båtklubbar, vattenföreningar, hamnförening, fastboende och sommarboende samt uppdaterade skyltar.Vid färjeläget i Norrfjärden kan du fylla på vattendunkar och vattenflaskor innan du åker över till Holmön.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se