UMEVA
2015-04-27

Värmeljuskopp ej längre förpackning

Värmeljuskoppar räknas ej längre in i producentansvaret och ansvaret för återvinning har gått över från producenterna till kommunen. Därför ska dessa fortsättningsvis lämnas in på återvinningscentralerna, i containern för metall.

Efter beslut i EU-kommissionen är värmeljuskopparna numer en del av produkten,  och inte en förpackning. Det betyder att värmeljuskoppar i metall ska läggas i behållarna för metallåtervinning på återvinningscentralen tillsammans med andra metallsaker ni behöver göra er av med som till exempel bestick och kastruller.


Återvinningsstationerna (ÅVS) runt om i staden samt metallsortering i soprum är till för förpacknings- och tidningsinsamling, eftersom de produkterna omfattas av ett producentansvar. FTI AB ansvarar för insamling och logistik kring dessa runt om i Sverige.


Återvinningscentralerna (ÅVC) hanteras av kommunen som tar hand om och skickar de olika avfallsmaterialen till återvinning. Det finns sju ÅVC i Umeå kommun.


Det är viktigt att metallerna återvinns - tack för din insats!

Värmeljuskopparna och den lilla metall-brickan ska numera till ÅVC. Den räknas inte längre som förpackning och ansvaret för återvinning har då gått över från producenterna till kommunen.

Bakgrund och fakta 


Förändring av producentansvar för värmeljuskoppar

EU-kommissionen och medlemsstaterna har diskuterat förpackningsdirektivet och gjort vissa avgränsningar av definitionen av förpackning. Bland annat har man tolkat direktivet som att behållare för värmeljus (tea candels) inte är att betrakta som förpackningar och därmed faller utanför förpackningsdirektivets tillämpning.


Naturvårdsverket anser att den tolkning av undantaget som kommissionen gjort bör gälla även i Sverige. Värmeljusbehållare bör därmed inte betraktas som en förpackning och ska således inte samlas in som sådan.


Konsekvensen är att Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) nu kommer att sluta samla in värmeljusbehållare i sina insamlingssystem. Eftersom värmeljusbehållarna därmed blir ett hushållsavfall under kommunalt ansvar faller det i stället på kommunerna att med extremt kort varsel nu ordna med insamlingen. Denna förändring sker med omedelbar verkan. 


Regeringen förbereder en ny ansvarsfördelning som innebär att kommunerna i framtiden får insamlingsansvaret för allt hushållsavfall. Än så länge gäller dock tidigare ansvarsfördelning men branschorganisationen Avfall Sverige rekommenderar ändå att ett system för insamling av värmeljusbehållare anordnas av kommunerna så snart det är möjligt. Miljöbelastningen att producera aluminium är stor och det är därför viktigt att det materialåtervinns. Avfall Sverige föreslår att hushållen lämpligen hänvisas till insamlingen av metallavfall på återvinningscentralerna.


Avfall Sverige har framfört konsekvenserna av denna förändring av återvinningssystemet till Miljödepartementet och Naturvårdsverket men beslutet står fast och FTI har därför beslutat upphöra med denna del av insamlingen eftersom värmeljushållarna inte längre faller under det lagreglerade producentansvaret.


Tänk på att höljet är av aluminium och metallbrickan av magnetisk metall - därför måste de separeras innan du lägger dem båda i återvinningscontainern.

Tips och mer info:

Förslagsvis samlar du värmeljus-kopparna i en fruktpåse eller låda. Ta sedan med denna när du även har lite annat som ska till ÅVC - trasiga bestick, tallrikar, elskrot... osv.


Se inslag från vk.se (fr 2 nov) om sortering av värmeljuskoppar!
vk.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Läs även mer på FTI AB:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Välkommen hit med dina värmeljuskoppar. Metallen är viktig att återvinna.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se