UMEVA
2016-03-16

Text

Vakin sanerar gamla miljöskulder på Västerslätt

Fram till mitten av april kommer Vakin att sanera ca 3000 meter avloppsledning på Västerslätts industriområde. Arbetet kommer att pågå fram till mitten av april och beräknas kosta strax under en miljon kronor.

Hör underhållschef Walter Jonasson berätta om saneringsarbetet på Västerslätt industriområde.

I samband med inspektioner av ledningsnätet upptäcktes oljan i avloppsledningen. Det som nu händer är att ledningarna spolas rena. Det oljeblandade vattnet kommer att transporteras iväg till en anläggning som bland annat är specialiserade på att ta hand om oljeblandat vatten.


Eftersom det är svårt att avgöra vem eller vilka som släppt ut oljan, så kommer kostnaden för saneringen att landa på Vakins kunder.

– Kostnaden på nära en miljon kronor kommer att drabba alla Vakins abonnenter, säger underhållschef Walter Jonasson.

 

Prioriterat att få bort oljan

Det kan inte sägas exakt vem som är skyldig, eller vad som är orsaken till att det finns olja i ledningarna. Ej heller när oljan troligen har hamnat i ledningarna. Men det kan konstateras att någon eller några verksamheter förmodligen har haft långvariga problem med sin/sina oljeavskiljare, vilket har gjort att oljan runnit ut i ledningsnätet.

– Det som är viktigt för oss just nu är att vi får bort oljan ur vårt avloppssystem, säger Walter Jonasson. Eventuella utredningar om vem som är skyldig får göras av andra..

 

Etappvis sanering

Under arbetet kommer små sektioner att rengöras. Och dagligen kommer cirka 30 kubikmeter oljeblandat vatten att transporteras bort från Västerslätt. Walter Jonasson är lugn när det gäller eventuella störningar under arbetet.

– Eftersom vi måste förbipumpa vatten kommer det stundtals att innebära trafikstörningar. Speciellt där det finns avloppsbrunnar som är placerat centralt i gatorna..

 

Som det ser ut i dagsläget kommer inte dricksvattensystemet i området att påverkas av detta underhållsarbete.


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se