UMEVA
2015-02-06

UV-ljus för extra säkert dricksvatten

Här i Umeå använder vi det fantastiska grundvattnet i istidens grusåsar till vårt dricksvatten. Marken har en naturlig reningsfunktion som fungerat felfritt i över 100 år, men för att möta krav om säkerhetsbarriärer installeras UV-ljus i dricksvattenanläggningarna och UMEVA säkrar därigenom framtidens dricksvatten ännu bättre.

För att möta kraven om säkerhetsbarriär för dricksvattnet installeras under 2015 UV-ljus på alla kommunens dricksvattenverk. Umeå har sedan år 1913 använt grundvatten från Vindelälvsåsen som råvatten utan något som helst problem. Den naturliga barriär som marken utgör räknas dock inte formellt då det finns en liten risk för exempelvis vissa virus som kan överleva i kallt vatten. 


UV-ljus är en effektiv desinfektionsmetod mot bakterier, virus och parasiter (som t ex Cryptosporidium och Giardi). UV-ljus bildar inga kända desinfektionsbiprodukter, vilket är en stor fördel. Till nackdelarna med UV-installationer får räknas ökad energiförbrukning och förbrukning av lampor.


Läs mer!

Läs gärna mer om UV-ljus på Svenskt Vattens hemsida.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se