UMEVA
2016-04-07

Uppgradering av Tavelsjö avloppsreningsverk

Just nu sjuder det av aktivitet vid Tavelsjö avloppsreningsverk eftersom det under februari till september pågår renoverings-arbeten. I renoveringen ska bland annat styrutrustningen i avloppsreningsverket bytas ut. Elektronik åldras och befintlig utrustning är från 70-talets början och framåt.

Matthias Grimm besöker Tavelsjö avloppsreningsverk i samband med uppgraderingen.

Inom vatten och avloppsverksamheterna runt om i landet finns ett stort behov av underhåll ochav att uppgradera anläggningar. Vakin arbetar kontinuerligt med att underhålla anläggningarna inom sitt ansvarsområde och uppgradera dessa där behovet finns.


– I vissa fall är det så gammal utrustning i anläggningarna att det är svårt att få tag i reservdelar, säger Matthias Grimm utredningsingenjör vid Vakin. Nu uppgraderar vi anläggningen i Tavelsjö men fler anläggningar står i tur för olika former av uppgraderingar berättar han.

 

Det som byts ut vid Tavelsjö reningsverk är först och främst el-, automations- och ventilationssystem.

 

Inte bara fjärrövervakning

Vinsten är inledningsvis fjärrstyrning och övervakning. Med bättre styrning och övervakning kan eventuella driftproblem åtgärdas fortare, vilket är positivt för reningen.

 

– En stor fördel är att vi vid driftlarm får specifika larm och därigenom kan se vad som är fel och då också kan analysera vilka alternativ vi har för åtgärd. I dagsläget måste vi många gånger åka till anläggningen för att se vad som larmat och åtgärda eventuella fel på plats, detta kommer vi inte behöva göra på samma sätt i framtiden, säger Matthias Grimm.

 

I samband med att övervakning kommer att kunna ske på distans kommer tiderna från ett larm till att larmet är åtgärdat kunna kortas ned, och ibland kanske avhjälpas helt på distans. Styrsystem, elektronik och ventilation är ett första steg av modifieringen av avloppsreningsverket. I ett kommande andra steg kommer troligen fokus att ligga på processen och maskinell utrustning.

Tack vare att all elektronik, styrning av reningsprocessen och ventilation byts ut ger det totalt sett en lägre energiförbrukning vid avloppsreningsverket efter uppgraderingen.

 

– Trots att det är ett litet reningsverk är det många meter kabel som kommer att bytas ut. Vi gör flera satsningar på att minska energiförbrukningen vid reningsverket. Bland annat förses flera motorer med frekvensomriktare, vi optimerar styrningen för reningsprocessen, tilläggsisolerar vinden, byter ut belysning till LED-belysning, optimerar uppvärmningen av anläggningen och väljer ett ventilationssystem med energiåtervinning, säger Matthias Grimm.

 

Med ny ventilation förbättras även arbetsmiljön inne i reningsverket, bland annat evakuerar vi svavelväte från utrymmen där svavelväteuppkomsten är som störst.

 

Abonnenterna i Umeå kommun betalar

Kostnaden för uppgraderingen uppgår till ca en och en halv miljon kronor. Det är abonnenterna i Umeå kommun som betalar för denna uppgradering via VA-taxan.

 

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se