UMEVA

Umeås utveckling och friska vatten - omvandlingsområden för VA

För att vi även framledes ska kunna njuta av friska vattendrag för fiske, bad och rekreation måste vi ta bättre hand om vårt avloppsvatten på landsbygden.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har gjort en utredning för att påvisa status i vattenmiljön och vissa områden är av stort behov av åtgärder. Därför planerar Umeå kommun att utvidga det kommunala vatten- och avloppsnätet i dessa områden.


Projektgruppen som arbetar med frågan leds av kommunens miljöstrateg, Sara Wård.


Läs mer om omvandlingsområden hos Umeå kommun:
Utvecklingsstrategi för vatten och avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Senast granskad: 2015-11-04 15.21

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se