UMEVA
2015-07-06

Umeås dricksvatten extra säkert med UV-ljus

Ett av UMEVAs viktigaste uppdrag är att se till att kunderna får ett rent och hälsosamt dricksvatten. I över 100 år har Vindelälvsåsen gett oss grundvatten av yppersta kvalitet. För att förebygga eventuella problem i dricksvattnet har UV-ljus monterats in som skyddsbarriär vid Forslunda Vattenverk.

Vattenproduktionen vid Forslunda vattenverk sker via grundvatten från Vindelälvsåsen och är i grunden mycket rent.

– UV-ljus som extra säkerhetsbarriär är bra för det lämnar inga restprodukter i vattnet säger Per Grünhagen, VA-chef. Att jämföras med om några kemikalier skulle tillsättas, som påverkar vattnets kvalité och smak.


Under våren har UV-anläggningen installerats och den togs i bruk i början av juni. UV-ljuset är det sista steget vid vattenverket innan dricksvattnet levereras ut till kunderna.


Av Umeås tio vattenverk har idag fem stycken denna metod i drift.

– Målsättningen är att samtliga vattenverk som UMEVA ansvarar för ska ha UV-ljus innan årets slut, avslutar Per Grünhagen.

Klicka på bilden för att se ett videoreportage om UV-anläggningen gjort av VK.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se