UMEVA
2015-06-10

Tre nya byggnader när Gimonäs återvinningscentral byggs om

För att få större fokus på återbruk av saker och mindre risk för farligt avfall bland det övriga avfallet bygger UMEVA om Gimonäs återvinningscentral. Besökare märker redan nu att grävskopor och avspärrningar ger dem något begränsad framkomlighet när de lämnar sitt avfall.
– Vi behöver verkligen bygga om och vi hoppas på förståelse eftersom det medför förbättringar för såväl kunder som personal och miljö, säger Lars Wård, driftchef grovavfall hos UMEVA.

Innan besökarna åker upp på rampen kommer ett nytt återbrukshus att byggas vid Gimonäs återvinningscentral.


Farligt avfall

Gimonäs återvinningscentral bygger tre helt nya byggnader. Det blir nya väl ventilerade och uppvärmda lokaler för mottagande av farligt avfall, som t ex kemikalier, glödlampor och batterier. Det ger en bättre arbetsmiljö för personalen och kommer även bli betydligt trevligare för de kunder som kommer hit och lämnar sitt farliga avfall. Byggnaden är planerad att vara igång i oktober.


Återbruk

Samma månad ska även ett återbrukshus stå klart på området. UMEVA tar krafttag för att öka återanvändning och minska mängden avfall i kommunen. Efter återbrukshuset på Klockarbäckens återvinningscentral följer miljöföretaget upp med ett nytt återbrukshus på Gimonäs.


– I dagsläget finns återbrukshuset i en liten byggnad i slutet på avfallsrampen. Där kan kunder lämna saker de vill bli av med men samtidigt anser att någon annat bör kunna använda, säger Lars Wård. Det har dock funnits kritik mot att många hinner slänga sina saker innan de upptäcker att de hade kunnat lämna det till återanvändning.


Den nya byggnaden kommer därför att vara betydligt större och placeras innan kunderna kör upp på avfallsrampen. Det innebär även att de som endast vill lämna saker för återbruk inte behöver trängas på avfallsrampen. Återbrukshuset kommer dessutom att vara bemannad med personal från Viva Resurs.


Personalutrymmen

Den tredje byggnaden, som ska stå klar i september, innehåller nya fräscha personalutrymmen med omklädnings- och duschmöjligheter för alla i personalen, oavsett kön.

– Vi har sedan länge vuxit ur den gamla personalbyggnaden, menar Lars Wård. Nu bygger vi utrymmen med 35 omklädningsplatser, vilket räcker till alla fast anställda inklusive deltids- och timanställda. Arbetsstyrkan varierar en hel del över säsong.


I samband med att det byggs nytt på Gimonäs återvinningscentral så passar UMEVA även på att ändra från direktverkande el till att ansluta sig till fjärrvärmenätet.

– Det känns bra att kunna göra även detta. Det borde leda till att vi kommer att sänka vår energiförbrukning trots att det blir fler uppvärmda byggnader på området, avslutar Lars Wård, driftchef grovavfall hos UMEVA.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se