UMEVA
2015-07-10

Plombering av brandposter

Under sommaren plomberas väggbrandposter i stora delar av kommunen.

Åtgärden med plombering av brandposter är ett arbete för säkert dricksvatten. Det föranleds av Livsmedelsverkets föreskrifter och syftar till att försvåra olovligt nyttjande av och skadegörelse på brandposterna.


Arbetet utförs av säsongsanställd personal.


Isak Gustafsson och Edvin Hellquist har sommarjobbat med att plombera brandposter de senaste 4 veckorna.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se