UMEVA
2016-10-06

Papperspåse eller majspåse?

Vi får ständigt in synpunkter från de som ifrågasatter varför vi har valt papperspåsar i Umeå, och inte majspåsar. Under fredagen den 30 september var Helena Johansson sektionschef för Hushållsavfall inbjuden till Sveriges Radio P4 Västerbotten för att berätta varför vi har valt papperspåsar och inte majspåsar.

Sektionschef för Hushållsavfall, Helena Johansson, (t.v. i bilden) besökte Sveriges Radio P4 Västerbotten

Det är inte helt lätt att få en bra avfallspåse, eftersom livscykeln hos påsen är så kort. Dels ska den vara hållbar, stark och behålla väta när den används. Sedan ska snabbt och enkelt brytas ned när matavfallet rötas.

 

– Vi har valt papperspåsen eftersom den är 100 procent förnybar, jämfört med majspåsen som efter rötning lämnar plastrester. Ser vi till övriga avfallsverige har cirka 70 procent av alla som samlar in matavfallet separat valt papperspåsen berättar Helena Johansson.

 

När påsen står i en behållare har påsen väldigt liten kontakt med en plan yta vilket är viktigt för att påsen ska hålla bättre.


– Det är viktigt att påsen står välventilerat och helst i den avsedda behållaren som finns säger Helena Johansson. Så står den luftigt och väl ventilerat så håller den bra. Sen är det viktigt att låta saker rinna av innan man lägger det i matavfallspåsen.

 

Förbättrad påse

Påsen som finns utvecklas ständigt för att bli bättre att använda, samtidigt som den ska vara 100 procent nedbrytningsbar. Under 2013 gjordes en uppgradering av påsarna.

 

Den nya påsen är tillverkad av ett vattenavvisande papper tillverkat av nya fibrer för att säkerställa påsens hållbarhet och renhet. Påsens botten har gjorts ännu starkare. Limskarven är omgjord med en större limmad yta. Botten har dessutom konstruerats för att påsen ska ställas i en ventilerad hållare.

 

– Vi får ofta frågan om man får använda andra påsar berättar Helena Johansson. Ja det får man så länge som det är en påse i papp och att den är avsedd för matavfallsåtervinning, avslutar Helena Johansson.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se