UMEVA
2016-03-01


Kretsloppstävling

Lär om vattnets kretslopp och vinn pengar till klasskassan (åk 4-6 och 7-9)!  För att öka kunskapen om vattnets betydelse arrangerar Svenskt Vatten en tävling i samband med Världsvattendagen den 22 mars. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och vi är alla en viktig del i dess eviga kretslopp.

Gestalta det lokala vattnets kretslopp (från vattentäkt till kranen och tillbaka till naturen så som det ser ut på er ort) på ett kreativt sätt. Lär och inspireras av utbildningsmaterialet, gör egen research om ert lokala vatten eller varför inte göra en utflykt för att titta på vattentornet eller reningsverket. Låt sedan eleverna rita, måla, designa i något bildbehandlingsprogram, klipp och klistra eller fotografera kretsloppet på ett så kreativt och roligt sätt som möjligt.


Anmäl och ladda upp ert bidrag - senast 14 mars! Kontakta gärna pss på Vakin med funderingar.


Vinnarna i tävlingen presenteras den 21:a mars, dagen innan Världsvattendagen. Samtliga klasser som skickar in ett bidrag blir vattenhjältar och får ett diplom.


Kontakt:

Kontakta vakin för mer information om kretsloppstävlingen på telefon 090-16 19 00 eller på vakin@vakin.se
Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se