UMEVA
2016-03-15

Grävning för vatten- och avloppsledningar på Tomtebo

Boende på Tomtebo kommer under perioden mars - juni att eventuella få vissa störningar i samband med att vi gräver ned nya ledningar. De störningar som kan uppstå är i samband med sprängningsarbeten och grävarbete.

Orsaken till arbetet är att reningsverket i Täfteå kommer att avvecklas och istället kommer spillvattnet att skickas till reningsverket på Ön. I och med detta behöver nya rör läggas längs vissa delar av sträckan.


Totalt är det ca 1000 meter nya ledningar. Schaktarbetet kommer att ske succesivt längs cykelbanan under våren och kan innebära en del mindre sprängningsarbeten.

Vi tackar på förhand för visad hänsyn kring arbetsplatsen!

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se