UMEVA
2015-01-28

Genomskinliga plastsäckar på ÅVC innan september 2015

För att säkerställa att rätt saker hamnar på rätt plats, så kommer UMEVA, från 1 september 2015, bara att ta emot genomskinliga säckar på återvinningscentralerna (ÅVC).

Svarta plastsäckar ställer till problem när de slängs i containrarna på ÅVC. Merparten av avfallet är rätt sorterat, men tyvärr händer det att vi hittar elektroniska produkter, kablar, mediciner, färgburkar, oljefilter och annat där det inte hör hemma.


För att nå våra mål med att minska andelen felsorterat avfall, så kommer vi, från 1 september 2015, enbart att tillåta genomskinliga säckar. Detta är inte bara till godo för miljön, utan även för arbetsmiljön och den personliga integriteten. Med genomskinliga säckar behöver medarbetarna på ÅVC nämligen inte skära upp säckarna för att se vad som döljer sig däri.


Vi uppmuntrar nu att ha detta i åtanke nästa gång plastsäckar ska inhandlas – välj genomskinligt!


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se