UMEVA
2016-03-22

En värld utan vatten?

Tänk er en värld utan vatten, hur skulle den se ut? Det känns kanske som en omöjlig tanke, och skulle vara en omöjlighet.

Djupt ner i Vindelälsvåsen finns källan och ursprunget till livet i vår region Miljoner och åter miljoner liter vatten av det renaste kvalitet bildat av naturen själv. Ett vatten vi dagligen tar del av och som skapar bra förutsättningar för liv.

 

Vattnet skapar förutsättningar för operationer inom sjukvården. Vatten skapar möjligheter till lek. Vattnet skapar förutsättningar för matlagning. Vatten blir till el. Kortfattat vatten skapar förutsättningar för det mesta i vårt samhälle!

 

I slutet av 1800-talet togs beslutet som skapade det fundament som skulle bli grunden för Vakin. Ett rent och friskt vatten från Vindelälvsåsen! Än idag pumpar vi vatten ur denna ås, en ås som försörjer Hällnäs, Vindeln, Tavelsjö, Hissjö och Umeå. Vi har tur som har Vindelälvsåsen, och vi gör allt vi kan för att skydda den och det vatten vi kan pumpa upp.

 

Dygnet runt arbetar drifttekniker, produktionstekniker, processledare, underhållsledare och VA-ingenjörer med att du ska få ett klart och rent vatten. Ett vatten som skapar förutsättningar för liv!

 

I andra delar av världen har de inte samma tur som vi har. Med personal som har hög yrkesstolthet, bra kompetens och en Vindelälvsås! Vi måste därför ständigt värna våra goda förutsättningar för vårt vatten och vi måste hjälpa andra att få bra förutsättningar. Idag på världsvattendagen vill vi hylla alla de som arbetar med att få fram ett rent och friskt vatten till människor.

 

TACK till alla oss som värnar vårt vatten!

1913 började man, för hand, att gräva Umeå stads första vattenledning från Piparbölesjön och använde en grävteknik med schakthyllor. Grusåsen ligger under nuvarande Kullavägen, mellan sjön och vattenverket.

 

 

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se