UMEVA
2016-03-15

Dolda gifter i bakplåtspapper och andra vardagsprodukter!

Det är inte bara i brandskum det finns högfluorerade ämnen, PFAS. Utan det är även vanligt i produkter som finns i ditt hem. T ex i bakplåtspapper, spolglans, impregneringssprayer och kläder. Dessa gifter påverkar dig i din vardag och dessa ämnen har hittats i såväl blod som bröstmjölk.

Svenskt Vatten* har i flera debattartiklar och tv-soffor berättat om högflourerade ämnen, s k "PFAS:er". De har berättat om hur det påverkar oss människor, vår natur och våra arbetssätt att rena vatten. Dessa ämnen bryts aldrig ner i naturen och lagras därför i människor och miljön.

 

Finns i vardagsprodukter hemma

PFAS kan förekomma i till exempel bordsdukar, bakformar, bakpapper, popcornpåsar, pizzakartonger, spolglans till diskmaskiner, tandtråd, kartong, impregneringsmedel, smörjmedel, skidvalla och, vilket varit känt några år, i brandskum.

– Det allra viktigaste är att få bort de högfluorerande ämnena i allt från bakplåtspapper och micropopcornpåsar till friluftskläder. Gör vi det hamnar dessa svårnedbrytbara ämnen inte heller hos reningsverken, skriver bland andra Anna Linusson, vd Svenskt Vatten.

En uppskattning är att det finns fler än 3 000 kommersiella högfluorerade ämnen i omlopp på världsmarknaden. Anledningen till att de är så vanliga är att de är vattenavvisande och skyddar mot smuts och fett.

 

Förhoppningsvis förbud inom EU

Det är svårt att se att vi egentligen skulle behöva PFAS i några konsumentprodukter överhuvudtaget. Tack vare bra analysmetoder känner vi numera till flera av de produkter där ämnena finns och således kan vi också  göra någonting åt det. Första steget är att börja fasa ut de här ämnena från konsumentprodukter.

 

– Svenskt Vatten har höga förhoppningar om att regeringen tar dessa fakta på allvar och inleder arbetet med att driva på för ett gruppförbud inom EU mot högflorerande ämnen i konsumentprodukter redan nästa år, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten. 

 

*Svenskt Vatten är branschorganisation för vattentjänstföretagen i Sverige. Med visionen "Friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster” jobbar de för att stärka vattentjänstverksamhetens position i samhället. www.svensktvatten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


PFAS kan finnas i många olika produkter, t ex pizzakartonger.

Att fasa ut PFAS

TVlänk till annan webbplats4 Morgonsoffan länk till annan webbplatsom hur du undviker högfluorerade ämnen. 

Debattartikel i Göteborgsposten länk till annan webbplatsom att bekämpa de dolda gifterna 

Debattartikel i UNTlänk till annan webbplats tillsammans med Greenpeace och Naturskyddsföreningen

PFAS, svårnedbrytbart gift

I rapporten "Pfasa ut Pfas!" tittar Svenskt Vatten närmare på några av vår tids nu mest svårnedbrytbara, besvärligaste och mest spridda miljögifter. Det handlar om högfluorerade ämnen, som går under samlingsnamnet PFAS.

 

PFAS är en grupp kemiska ämnen som är mycket svårnedbrytbara och i många fall har egenskaper som gör att de lagras i växter, djur och människor. Många är också giftiga.

 

Svenskt Vattens rapportlänk till annan webbplats om högfluorerade ämnen.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se